مرور برچسب

ATM‌های مدرن

نقش ATM‌های مدرن در عصر بانکداری دیجیتال

در جهانی که توسط ارتباطات حاصل از دیجیتالی شدن در حال شکل گرفتن است، شما حق دارید که فکر کنید پول نقد به کار نمی‌آید، اما اینگونه نیست! GPS در حال منسوخ کردن نقشه‌های کاغذی است، بلیط‌های هواپیمایی به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و احتمالا…