مرور برچسب

Corebank بانک تجارت

از زیست بوم ” زمرد” بانک تجارت تا چالش‌های مهاجرت به Corebank جدید

طی دو هفته قبل، رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت در مراسمی از “زمرد” به عنوان زیست بوم متمرکز راهکارهای دیجیتال این بانک رونمایی کرد. دولت آبادی در این مراسم این طرح را تحولی مهم در مسیر راه اندازی سرویس های روزآمد بانک تجارت دانست که با…