معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

CRM بانک‌ پاسارگاد

خدمات ویژه‌ مرکز ارتباط با مشتریان بانک‌ پاسارگاد (CRM)

مشتریان بانک ‌پاسارگاد می‌توانند موارد پیشنهاد، انتقاد، مغایرت، سؤال و شکایت خود را از طریق سامانه (CRM) ثبت و از نتیجه‌ آن آگاه شوند. خدمات ویژه مرکز ارتباط با مشتریان بانک‌ پاسارگاد این بانک به‌منظور پیشبرد اهداف مشتری‌مداری و در راستای…