مرور برچسب

CSB توسن

ربات‌های بانکی و هوش مصنوعی در بانکداری ایرانی با پروژه SMARTWAY

هفته گذشته خبری مبنی بر فعالیت شرکت توسن در زمینه هوش مصنوعی و همکاری مشترک توسن و GSS در حوزه ربات‌های هوشمند بانکی و استقرار سامانه‌های هوش مصنوعی منتشر شد. توسن قصد دارد با اجرای پروژه SMARTWAY  فصل جدیدی را برای استفاده عملیاتی از…