مرور برچسب

Monte dei Paschi di Siena

قدیمی‌ ترین بانک جهان به روزهای پایانی خود نزدیک می‌ شود

بانک مونته دی پاسکی دی سیه‌نا که در سال ۱۴۷۲ تاسیس شده است، پس از عملکرد ضعیف در آزمون استرس، احتمالا توسط UniCredit بلعیده شود. ماه گذشته بانک Monte dei Paschi di Siena، قدیمی‌ترین بانک جهان، وجه تمایز دیگری نیز پیدا کرد: ضعیف‌ترین موسسه…