مرور برچسب

MPOS

رشد MPOSها و توجه به امنیت تراکنش‌ها

کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که در مکان‌های سیار و یا موقتی به فروشندگی می‌پردازند و پذیرندگان سنتی، درصورتیکه بدانند چگونه از اطلاعات خود در این سیستم‌ نسبتا جدید محافظت کنند، از مزایای MPOS استفاده خواهند کرد.

روند رشد موبایل پوز / موبایل‌پوزها برای ما چه کارهایی می‌کنند؟

عصر بانک؛ میزان فروش با استفاده از فناوری M-POS از ارقامی ناچیز به سطحی رسیده است که حتی تصورش را نمی‌توانید بکنید. از ارائه خدمات در منزل مشتریان گرفته تا کسب‌وکارهای متنوع در نمایشگاه‌های تجاری، سمساری‌ها، باشگاه‌ها یا  غذاخوری‌های…