مرور برچسب

Tap to Phone ویزا

پلتفرم پرداخت بدون تماس Tap to Phone ویزا عملیاتی شد

به گزارش گروه  تحقیق و ترجمه عصربانک، پس از اجرای آزمایشی پلتفرم پرداخت بدون تماس Tap to Phone ویزا طی یک سال گذشته، این شرکت با در نظر گرفتن رشد این طرح در ایالات متحده و سایر نقاط جهان از طریق بیش از 35 شریک جدید در دسترس بودن این سرویس…