پنجشنبه، 19 تیر 1399
اپلیکیشن سِت

اپلیکیشن سِت پروانه شد

نسخه جدید اپلیکیشن سِت با هویت بصری جدید و قابلیت‌های متنوع معرفی شد. با هدف بهبود تجربۀ کاربری کاربران سِت، نسخۀ جدید این اپلیکیشن روی...

نظرسنجی

مهمترین خدمت مورد نظر شما در بانکداری غیرحضوری چیست؟