درباره ما

پایگاه آموزشی خبری عصر بانک به شماره مجوز 93/30730 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بر اساس پژوهش علمی دانیال خدابخش، کارشناس مدیریت بانکداری دانشگاه علوم اقتصادی و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت و  با توجه به یافته‌های پژوهش پایان نامه ایشان در سال 92 تاسیس شد.