نحوه صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای اعلام شد

بانک مرکزی اعلام کرد: تأسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای صرفاً با اخذ اجازه‌‌نامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در جلسه مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جایگزین دستورالعمل اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب مورخ ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ آن شورا شد.

متعاقب تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای، اساسنامه نمونه اینگونه صندوق‌ها نیز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد. شایان ذکر است؛ دستورالعمل اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و اساسنامه نمونه صندوق‌های یادشده در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir (زبانه نظارت بانکی – قسمت مقررات ناظر بر تأسیس) در دسترس عموم قرار دارد.

۱- متقاضیان اخذ مجوز‌های تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‎ای می‌بایست با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌های کشور به آدرس www.Mojavez.ir از نحوه فرآیند صدور مجوز‌های تأسیس و فعالیت صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای از جمله رعایت موارد مشروح در ذیل آگاهی یافته و نسبت به ثبت تقاضای الکترونیکی (درج اطلاعات درخواستی) و اخذ کد پیگیری از سامانه مزبور و همچنین ارسال مدارک مورد نیاز به این بانک مطابق راهنمای ارائه شده، اقدامات لازم را به عمل آورند.

بدیهی است؛ در صورت طی شدن مراحل فرآیند صدور مجوز‌های تأسیس و فعالیت، از جمله: تأیید صلاحیت فردی، مالی و اعتباری موسسین، هیأت امناء، هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق، تأیید مکانی، امنیتی و حفاظتی مکان فعالیت صندوق توسط پلیس پیشگیری فراجا، تأیید عملکرد صندوق‌از سوی حوزه نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (صرفاً در خصوص صندوق‌های موجود (تطبیقی))، تصویب اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأمین سرمایه صندوق از محل آورده نقدی مؤسسین/هیأت‌امناء صندوق به میزان اعلامی بانک مرکزی، مجوز‌های تأسیس و فعالیت صادر خواهد شد.

۲- تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای صرفاً با اخذ اجازه نامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آن‌ها موکول به تایید بانک مرکزی می‌باشد.

۳- صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت به ۳ دسته شامل:
صندوق کوچک با سرمایه نقدی سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
صندوق متوسط با سرمایه نقدی ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
صندوق بزرگ با سرمایه نقدی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تقسیم شده‌اند که سرمایه نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه‌نامه تأسیس پرداخت شده باشد. صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای کوچک، متوسط و بزرگ موجود (تطبیقی) که قبل از تصویب دستورالعمل یادشده به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل موصوف تطبیق دهند و در گام اول بایستی به ترتیب دارای حداقل سرمایه یک میلیارد ریال، چهار میلیارد ریال و ده میلیارد ریال باشند و حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از اخذ اجازه‌نامه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.

۴- سرمایه اولیه و نیز افزایش سرمایه صندوق نباید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل سپرده‌های تودیع شده نزد صندوق یا تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر مؤسسات پولی غیربانکی تامین شده باشد و موکول به احراز منشاء تأمین آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۵-حداقل تعداد اعضای مؤسسین، هیأت امنأ و هیأت مدیره صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و شرایط عضویت ایشان و نیز شرایط انتخاب مدیرعامل صندوق وفق ضوابط مندرج در مفاد مواد (۴)، (۵)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای می‌باشد.

۶- شروع به فعالیت صندوق پیش از دریافت اجازه‌نامه فعالیت ممنوع است و صندوق پیش از دریافت اجازه‌نامه فعالیت، مجاز به استفاده از هر عبارت، عنوان و یا اقدامی که تداعی کننده برخورداری از اجازه‌نامه و یا نظارت بانک مرکزی است، نیست

۷- اجازه‌نامه‌های تأسیس و فعالیت صندوق، قابل انتقال به غیر نیست و ایجاد هرگونه باجه، دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است.

۸-صندوق‌ها مکلف به استقرار سامانه برخط و متمرکز عملیاتی و نظارتی هستند و باید تمامی عملیات صندوق را از طریق سامانه مزبور به انجام رسانند.

۹- صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای که قبل از تصویب دستورالعمل فوق‌الاشاره تأسیس شده و به فعالیت اشتغال داشته‌اند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب دستورالعمل، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل یادشده تطبیق دهند. مگر در مواردی که مهلت دیگری برای آنها در دستورالعمل قید شده باشد.

در پایان شایان ذکر می‌داند؛ صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه چندشعبه‌ای و صندوق‌های دارای شرایط خاص (صندوق‌هایی که مانده مجموع سپرده و سایر منابع آنها از چهارهزار میلیارد ریال بیشتر باشد) منوط به تصویب ضوابط خاص در خصوص اینگونه صندوق‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده که این مهم در دست بررسی و اقدام این بانک می‌باشد و متعاقباً پس از تصویب به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان رسانیده خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.