ضرورت استفاده از بلاک چین و هوش مصنوعی در بانکداری دیجیتال

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور فناوری اطلاعات از ارائه پیشنهاد تشکیل انجمن بانکداری دیجیتال به منظورتقویت مشاوره به بخش حاکمیتی خبر داد و گفت: برای تحول و حرکت در مسیر بانکداری نوین ناگزیر به استفاده از فناوریهای جدید نظیر بلاکچین، هوش…

درک بانک شهر از نیاز بانکداری دیجیتال شهروندان

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی بانک شهر در حوزه های مختلف بانکی و استقبال اقشار مختلف از سرویس های این بانک، گفت: بانک شهر درک درستی از نیازهای شهروندان در حوزه بانکداری الکترونیک دارد.