مرور رده

خبر بانکداری نوین و پرداخت

در این بخش شما مخاطبان عصربانک می‌توانید مهمترین خبرهای بانکداری نوین و پرداخت را بخوانید و از خواندن آنها لذت ببرید.

چشم‏‏‌انتظاری لندتک‏‏‌ها

بیش از یک ماه است که پیش‌‌‌نویس مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلات‌‌‌یارها تصویب شده،…