مرور رده

نئوبانک‌ها

نئوبانک و شعب دیجیتالی بانک‌ها نوع جدیدی از بانکداری هستند که از طریق آن می‌توان بدون نیاز به حضور در شعبه به بسیاری از خدمات بانکی دسترسی داشت.