معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت

۵ روش مسدودکردن کارت بانک ایران زمین

حتماً برای شما هم پیش آمده که به دلیل گم کردن یا سرقت کارت بانک ایران زمین خود، مجبور به سوزاندن یا به تعبیر درست‌تری مسدود کردن کارت بانکی خود در ساعات غیر اداری شده‌اید ولی با روش‌های مسدود کردن کارت بانک ایران زمین آشنایی نداشته‌اید.

کارت تنخواه حقوقی بانک ایران زمین چیست؟

شرکت‌ها، موسسات مالی و سازمان‌ها با توجه به تغییر در شیوه های پرداخت غیرحضوری که به صورت روزانه درگیر عملیات تنخواه داری هستند نیاز به ابزارهایی دارند که بتوانند به راحتی مبالغ مورد نظرشان را به تنخواه داران تخصیص داده و بر فرایند تنخواه…