توضیح بانک ایران زمین در خصوص انتشار خبری با عنوان هدیه «خشایار اعتمادی» به ظریف

بانک ایران زمین در پی انتشار خبری از سوی برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری مبنی بر هدیه «خشایار اعتمادی» به دکتر ظریف توضیحی را بشرح ذیل صادر نمود.

تاریخچه تاسیس و موسسان بانک ایران زمین

بانک ایران زمین ( سهامی عام) به موجب مجوز شماره 89/283592 مورخ 21/12/1389 صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/12/1389 تحت شماره 399279 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسیده است.

تسهیلات وِیژه ( طرح سلامت ) بانک ایران زمین چیست؟

با عنایت به لزوم ایجاد و استمرار روابط در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تخصیص تسهیلات به مراکز درمانی، بهداشتی و پزشکی بخش خصوصی، در قالب طرح «سلامت»، با هدف جذب و تمرکز گردش مالی به ویژه منابع ارزان قیمت گروه هدف و همچنین ارائه خدمات…

اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی بانک ایران زمین چیست؟ (+ انواع اعتبار اسنادی داخلی )

اعتبارات اسنادی داخلی که به ریال ایران گشایش می گردد و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانکهای مرتبط، متقاضی و ذینفع آن، در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است.