مرور برچسب

افزایش حقوق

پیشنهاد وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها

وزارت اقتصاد حداکثر در ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود در زمینه تفویض اختیار به بانک‌های استانی، رفع کاستی‌های پرسنلی و دریافتی کارکنان شبکه بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.