مرور برچسب

املاک تملیکی

شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد

وزیر اقتصاد گفت: شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اجازه داده تا بدون برگزاری مزایده، املاک مسکونی تملک شده در اختیار خود را با شرایطی در قبال دریافت بدهی به مالکان قبلی برگردانند.