مرور برچسب

امنیت داده

استاندارد امنیت داده های برنامه های پرداخت PCI PA –DSS

PCI DSS توسط همه نهادهای درگیر در پردازش کارت پرداخت از جمله پذیرندگان ،پردازنده ها،بانک های پذیرنده، صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و سایر نهادهای درگیر در ذخیره ،پردازش و یا انتقال اطلاعات دارنده کارت و یا داده های حساس احراز هویت…

همه چیز درباره استاندارد امنیت داده PCI DSS) Data Security Standards)

این استاندارد در 6 اصل مشخص ،12 الزام را برای هر کسب و کاری ،اعم از فروشندگان،شرکت های ارائه دهنده خدمات کارت و بانک ها که اطلاعات دارندگان کارت های پرداخت را ذخیره ،پردازش و یا منتقل می کنند ،در نظر گرفته است.