مرور برچسب

انجمن فین تک

نامه سرگشاده انجمن فین‌تک به رئیس دستگاه قضا

انجمن فین‌تک با هدف برداشتن موانع از سر راه کارآفرینان کشور نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا نوشته و در آن تصمیم‌های بانک مرکزی را باعث تقویت انحصار و انتفاع باندهای مافیایی در کشور شده عنوان می‌کند.