معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

اپلیکیشن بله

ویژگی نوآورانه «بله» برای جمع سپاری‌های مالی

با امکان جمع‌سپاری مالی در اپلیکیشن «بله»، می توانید سرمایه اولیه ایجاد یک کسب و کار کوچک یا متوسط را جمع آوری کنید یا از دیر کارکردهای آن مانند جمع آوری کمک برای انجام فعالیت های خیریه یا جمع آوری مبلغ برای خرید هدیه بهره مند باشید.

۹۰۰ میلیون تومان حاصل کمک خیرین به پویش «دایرهٔ زندگی» از طریق جمع سپاری مالی بله

پویش «دایرهٔ زندگی» با شعار «دایره‌های کوچک، روشنی‌های بزرگ!» از پنجم رمضان با همکاری «پیام‌رسان بانکی بله» و «خیریهٔ فردای سبز شریف» و «بانک ملی ایران» با هدف تجهیز اتاقی در مرکز طبی کودکان (در بیمارستان علوم پزشکی تهران) برای درمان کودکان…