معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

اپلیکیشن تارا

با اعتبار خرد فردی اپلیکیشن تارا الان بخر، خُردخُرد پرداخت کن!

چهارشنبه 18 خرداد ماه، نشست خبری و رسانه‌ای مدیران شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا، برای معرفی سرویس جدید اپلیکیشن «تارا» در حوزه اعتبار خُرد فردی، با شعار« الان بخر، خُردخُرد پرداخت کن!» برگزار شد.