مرور برچسب

ایران کیش

توسعه بازار کارگزاری‌های پایانه‌های فروشگاهی در ایران کیش

شرکت کارت اعتباری ایران کیش با توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری و سوییچ‌های مناسب دارای یکی از بیشترین قراردادهای کارگزاری درحوزه پایانه‌های فروشگاهی است و برنامه توسعه این بخش را در آینده نزدیک دارد.

افزایش سود خالص ایران کیش در دوره سه ماه

ایران کیش با جبران زیان شش ماهه، در صورت های مالی 9 ماهه اخیر (دی 1401 تا شهریور 1402) از مرز سود اوری مورد انتظار فراتر رفته و پیش بینی می شود در پایان آذر 1402 به سودی بیش از سال گذشته دسترسی پیدا کند.