مرور برچسب

بازار بین بانکی

نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش پیدا کرد

هیات عامل بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین بانکی را با 1 واحد درصد افزایش، 14 درصد تعیین کرد. آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم…

بانک‌ها از هفته آینده گواهی سپرده 18 درصدی منتشر می‌کنند

بانک‌ها از هفته آینده انتشار اوراق گواهی سپرده 18 درصدی را در دستورکار قرار خواهند داد. انتشار این اوراق، پس از تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به 15 درصد صورت می‌گیرد. کارشناسان معتقدند انتشار اوراق گواهی سپرده 18 درصدی‌ برای…

چرا نرخ سود در بازار بین ‌بانکی رو به کاهش است؟

نرخ سود در بازار شبانه بانکی به خواب رفت. مطابق آخرین داده‌های بانکی مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در سال 98 با نزدیک به یک درصد کاهش به 95/ 18 درصد رسیده است. در سال جاری نیز این نرخ به سطح 16 درصد رسید تا کاهش نرخ سود از شهریور 98…