مرور برچسب

بازار بین بانکی

دو رویداد عجیب در نظام بانکی / ثبت رکورد تاریخی در بازار بین بانکی

در هفته آخر پاییز یک رکورد تاریخی دیگر ثبت شد. بانک ها نیازشان به اوج رسیده و بانک مرکزی نیز انگار گرایشش به معاملات بازار باز بیشتر شده است. داده های آماری از دو رویداد مهم در بازار بین بانکی هفته های اخیر نشان می دهد دو رویداد عجیب در…