مرور برچسب

بانکداری ایران

قانون بانکداری ایران فرسوده است

میرزا زاده گفت: ما حتی از سیاست‌های پولی و بانکی کشور‌های مسلمانی مثل مالزی هم نمی‌توانیم الگو برداری کنیم چرا که شرایط اقتصادی و تورم در کشور ما مدام در حال تغییر است. مهرداد میرزا زاده عضو پژوهشکده و پولی بانکی اظهار کرد:…