مرور برچسب

بانکداری شرکتی

روندهای تحول‌ دیجیتال بانکداری شرکتی در سال 2022

بحران‌های اخیر جهانی، بیشتر از هروقت دیگری بانکداری سنتی را مورد هدف قرار داده است. همزمان بانکداری شرکتی نیز با وجود این بحران‌ها به فعالیت خود ادامه داده است. اما وابستگی برخی بانک‌های شرکتی به شعب بانکی و فرآیندهای اداری، باعث اثرگذاری…

فین‌تک‌ چگونه بر بانکداری شرکتی تأثیر می‌گذارد؟

بانک‌های شرکتی با مشارکت با فین‌‌تک‌ ها، از معماری‌های به‌روز، انعطاف‌پذیر و یکپارچه فناوری اطلاعات برای ارائه تعامل در زمان واقعی، در دسترس بودن مداوم، پردازش سریع و سایر ویژگی‌های جذاب مشتری بهره می‌برند. ویژگی‌های تشخیص بیومتریک و صدای…