مرور برچسب

بانکداری شرکتی

تفاوت‌های بانکداری خُرد در برابر بانکداری شرکتی و اختصاصی

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصربانک؛ بانکداری خُرد مستقیماً با مشتریان خُرد سرو کار دارد. این نوع بانکداری به عنوان بانکداری شخصی نیز شناخته می شود. بانکداری خرد چهره قابل رویت بانکداری برای عموم مردم است و شعب بانکی در همه شهرهای دنیا…

تحول دیجیتال صنعت بانکداری در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟

مسعود خرقانی، اگرچه مفهوم و معنای تحول دیجیتال در اصل برای کل صنعت بانکی یکسان به نظر می‌رسد، اما هر بخش (نوع) مشخص از بانک چالش‌های خود را در این راه دارد. بنابراین رویکردهای متفاوتی برای تحول دیجیتالی و به‌صورت خاص برای هر بخش از بانکداری…