مرور برچسب

بانکداری غیرحضوری

بازاریابی کارمندان شعب برای جذب سپرده/رغبت به بانکداری غیرحضوری زیاد شده یا سطح پس انداز کاهش…

برخی کارمندان شعب بانکی در روزهای پایانی سال که مردم عیدی و پاداش خود را دریافت کرده‌اند، نقش بازاریاب هایی را بازی می کنند که تلاش دارند مردم را قانع کنند تا پولشان را به شعبه آنها بیاورند.