مرور برچسب

بانک آینده

شاخص بنگاهداری “بانک آینده” چند درصد است؟

بختیاری فر رئیس هیات مدیره بانک آینده درگفت و گو با خبرگزار نسیم درخصوص بنگاهداری بانک آینده گفت : بانک آینده تمامی شاخص های بانک مرکزی در این راستا رارعایت کرده و تعدادی از شرکت های خود را در سال گذشته تعدیل کرده است.