مرور برچسب

بانک توسعه

تشکیل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.