معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

بانک رسالت

نحوه استفاده از خدمات تلفن بانک قرض الحسنه رسالت

با تلفنبانک رسالت از طریق شماره تماس: 24930-021 می توانید بسیاری از عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهید. این خدمت جهت انجام عملیات بانکی مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت بر روی سپرده هایشان طراحی شده است.