مرور برچسب

بانک قرض الحسنه رسالت

نحوه استفاده از خدمات تلفن بانک قرض الحسنه رسالت

با تلفن بانک قرض الحسنه رسالت از طریق شماره تماس: 24930-021 می توانید بسیاری از عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهید. این خدمت جهت انجام عملیات بانکی مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت بر روی سپرده هایشان طراحی شده است.

صندوق اعتباری هنر عضوی جدید در شبکه توسعه اجتماعی رسالت

راهبر شبکه توسعه اجتماعی رسالت در دیدار با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اقدامات این صندوق را در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر قابل تقدیر دانست و تلاش برای بهبود سبک زندگی بهتر جامعه هنری را یک فعالیت ارزشمند عنوان کرد.