مرور برچسب

بانک مرکزی اروپا

افزایش خرید و فروش وام‌های سفارشی از سوی بانک‌های اروپا

بانک‌های اروپا به طور فزاینده در حال روی‌ آوردن به معاملات سفارشی با سرمایه‌گذارانی همچون صندوق‌های پوشش ریسک هستند تا بخشی از ریسک پرتفوی وام‌های چندمیلیارد یورویی خود را کاهش و قدرت مالی خود را بهبود دهند.