مرور برچسب

بانک مرکزی

طرح‌های بانک‌ها پیش از اجرا به تایید شواری فقهی می‌رسد!

تمام طرح‌های داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تجهیز، تخصیص و ارائه خدمات که مستلزم جوانب شرعی در قرارداد است، پیش از تصویب در هیات‌مدیره و اجرا باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

عزل مدیرعامل بانک با اضافه برداشت بیشتر از حد

طبق ماده 45 قانون بانک مرکزی اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیأت عالی بانک مرکزی است، درواقع اگر بانکی فقط 4 روز از حدود…

اصلاح بخشنامه مسدودسازی سپرده ریالی متقاضیان تخصیص ارز

بانک مرکزی بخشنامه میزان تعیین نسبت مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت‌آماری (تخصیص ارز) را اصلاح کرد.

توضیحات بانک مرکزی در مورد جریمه مالیاتی بانک‌ها

معاون بانک مرکزی گفت: طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این در حالی است که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.

ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای پیاده‌سازی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ضرب الاجل بانک مرکزی به بانک‌ها برای پیاده‌سازی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، گفت: بانک‌ها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند و اگر تا دی ماه این کار عملیاتی…