مرور برچسب

بانک مهر ایران

اعتبارسنجی، جایگزینی مناسب برای وثیقه و ضامن

به گفته دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران، در راستای سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اعتبارسنجی جایگزین بسیار مناسبی برای وثیقه و ضامن است تا افراد برای دریافت تسهیلات شرایط آسان‌تری را پیش روی خود داشته باشند.