مرور برچسب

بانک کارآفرین

کارت به کارت بانک کارآفرین فقط روی پات عملیاتی شد

اپلیکیشن پات برای نخستین بار امکان کارت به کارت از مبدا بانک کار آفرین به تمامی بانک ها را امکانپذیر کرد. برای دارندگان کارت کارآفرین درحال حاضر تنها از طریق اپلیکیشن پات این امکان فراهم شده است.

توجه به زیرساخت‌ها راهبرد اصلی بانک کارآفرین

مدیرعامل بانک کارآفرین با صدور پیامی به مناسبت نوزدهمین سالگرد تاسیس بانک، ضمن تاکید بر توجه این بانک به بانکداری الکترونیک، توجه به زیرساخت‌ها را برنامه اصلی این مجموعه اعلام کرد.

ارائه خدمت جدید در سامانه اینترنت‌بانک کارآفرین (کارانت)

امکان استفاده از خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ در سامانه اینترنت‌بانک برای مشتریان حقوقی و همچنین مشتریان حقیقی دارای حساب‌های انفرادی یا مشترک با شرط برداشت چند امضاء (که خدمات مالی با استفاده از دستگاه تولید رمز یکبار مصرف (OTP) برای آنها…