مرور برچسب

بحران بانکی

بحران بانکی اخیر آمریکا چه تاثیری بر مقررات می‌گذارد؟

ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی گرچه به بحران مالی جدیدی منتهی نشد، اما به نظر می‌رسد پس‌لرزه‌های آن بر مقررات پیشین نظارت بانکی این کشور تاثیرات قابل توجهی خواهد گذاشت. برخی از این تغییرات دامنگیر باورهای به‌جامانده از بحران۲۰۰۸ نیز می‌شود.…

افزایش شکاف نوآوری جغرافیایی استارتاپ‌ها در پی بحران بانکی آمریکا

بحران بانکی اخیر آمریکا که باعث شد بانک سیلیکون‌ولی از بین برود ممکن است شکاف نوآوری میان شهرهای بزرگ و مناطق دیگر این کشور را بیشتر کند؛ زیرا این بانک به حدود نیمی از استارتاپ‌های آمریکا خدمت می‌کرد.

خرید بانک‌سیلیکون‌ولی به نگرانی‌های بحران بانکی پایان می‌دهد؟

خرید سپرده‌ها و وام‌های بانک سیلیکون‌ولی به بهبود نسبی سهام وام‌دهندگان اروپایی در روز دوشنبه کمک کرد؛ این در حالی است که هفته گذشته، نگرانی‌های ناشی از استرس سیستمی بانکی و تخریب اعتبار بر این بخش تأثیر گذاشته بود.

اولین بحران بانکی نسل توییتر

آشفتگی در بخش بانکی آمریکا این سؤال را ایجاد کرده که آیا این کشور در آستانه یک سقوط مالی دیگر، مانند سال ۲۰۰۸ میلادی قرار دارد یا خیر؛ پاسخ هرچه باشد، به نظر می‌رسد بحران بانکی اخیر به دلیل وجود رسانه‌های اجتماعی، بانکداری برخط و تغییرات…