مرور برچسب

بیمه ازکی

بیانیه انجمن فین‌تک درخصوص «تعلیق مجوز ازکی»

انجمن فین‌تک درخصوص «تعلیق مجوز ازکی» با انتشار بیانیه ای گفت: تعلیق مجوز فعالیت شرکت ازکی و اعلام آن از طریق رسانه رویه‌ای غیرمعمول است که نتیجه‌ای جز از دست رفتن اعتماد اجتماعی، آسیب جدی به بدنه‌ی دانش‌بنیان و نوآور اقتصاد و ناامید کردن…