مرور برچسب

بیمه

آیا محصولات بانکی رقیب محصولات بیمه‌ای هستند؟

موضوع شناسایی ارتباط رقابتی بین محصولات بیمه با بانک، موضوعی است که برای بررسی آن لازم است مراجعه به ریشه ادبیاتی فعالیت اقتصادی این دو فعالیت پولی و اعتباری و همچنین مالی داشته باشیم. دو خدمت اصلی بانک‌ها به مشتریان خود، پرداخت تسهیلات و…