مرور برچسب

تجربه مشتری‌

تحول دیجیتال صنعت بانکداری در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟

مسعود خرقانی، اگرچه مفهوم و معنای تحول دیجیتال در اصل برای کل صنعت بانکی یکسان به نظر می‌رسد، اما هر بخش (نوع) مشخص از بانک چالش‌های خود را در این راه دارد. بنابراین رویکردهای متفاوتی برای تحول دیجیتالی و به‌صورت خاص برای هر بخش از بانکداری…

جایگزینی تجربه مشتری به جای محصول محوری

سیدجعفر صدری در گفت‌وگو با ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت درباره اینکه ساختار سازمانی بانک‌ها با دگردیسی دیجیتال چه تغییری خواهد کرد، اظهار داشت: دگردیسی دیجیتالی باعث تغییرات اساسی و تکاملی در ارائه خدمات بانکی…

در گفت‌وگو با مدیرعامل توسعه فناوری اطلاعات آرمان مطرح شد: تحول دیجیتال فرصتی برای ایجاد اشتغال

مدیرعامل توسعه فناوری اطلاعات آرمان گفت: تحول دیجیتال امروزه در سطوح مختلفی اثربخشی ایجاد کرده و فضای جامعه را هر روز بیشتر از گذشته تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروزه مفهوم تحول دیجیتال با توجه به مزایای آن به یکی از موضوعات روز سازمان‌های…