مرور برچسب

تسهیلات بدون ضامن

تسهیل دریافت وام با اجرای اعتبارسنجی در نظام بانکی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه «شفافیت» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است، بیان کرد که موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی به طور جدی در بانک مرکزی دنبال می‌شود.