مرور برچسب

توسعه اقتصادی

ایران در حال حذف از زنجیره ارزش جهانی است/ مسائل کشور از سطح توسعه به چالش‌ آب و غذا نزول پیدا کرد

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: جداول داده‌ها -ستانده‌های بین المللی نشان داده که بیش از ۷۰ کشور حدود ۹۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص داده‌اند و اما یکی از نتایج تاسف آور این تحقیق این بود اقتصاد ایران از زنجیره ارزش آفرینی جهانی…