مرور برچسب

حذف صفر

چرایی معطل ماندن موضوع حذف صفر از پول ملی

یک کارشناس اقتصادی در مورد چرایی معطل ماندن موضوع حذف صفر از پول ملی گفت: حذف صفر زمانی انجام می‌شود که کشور به یک ثبات اقتصادی رسیده و ریشه‌های تورم حذف شده باشد و بدانیم کشور درگیر تورم‌های بالا نخواهد شد.