مرور برچسب

حملات باج افزاری

خدمات شهری و بانکداری؛ هدف اصلی حملات باج افزاری

نتایج یک بررسی علمی نشان می‌دهد هدف بیش از نیمی از حملات باج‌افزاری در جهان سه صنعت خاص هستند. اما این به معنی ایمن بودن سایر صنایع نیست. به گزارش زد دی نت، طبق تحلیل‌‌‌های محققان امنیت سایبری بیش از نیمی از حملات باج‌افزاری یکی از سه صنعت…