مرور برچسب

خدمات انفورماتیک

تبیین جایگاه منحصر بفرد شرکت خدمات انفورماتیک در اقتصاد کشور

در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک که روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه به ریاست صادقیان مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و با حضور اکثريت سهامداران اين شرکت برگزارشد، جایگاه منحصر بفرد شرکت در اقتصاد کشور و نیز ارائه خدمات بانکی به آحاد…