مرور برچسب

خدمات انفورماتیک

عرضه نسل جدید کُربَنکینگ در شرکت خدمات انفورماتیک

در مراسم معرفی کُربَنکینگ جدید شرکت خدمات انفورماتیک طی نشستی مرتبط با رویداد تراکنش عنوان شد: تست اولیه 70 درصد ظرفیت کُر (Core) جدید شرکت خدمات انفورماتیک با ماهیت لِگوبَنکینگ و امکان پوشش TPS 5000 برای تراکنش‌های غیرحضوری و TPS500 تراکنش…