مرور برچسب

خودروی وارداتی

رقابت بانک ها برای خریداران خودروهای وارداتی/ سود سپرده ۵۰۰ میلیون تومانی چند است؟

سخنگوی وزارت صمت با اعلام اینکه بانکها می توانند برای جلب مشتری، سود کوتاه مدت برای سپرده های ۵۰۰ میلیون تومانی خرید خودروهای وارداتی واریز کنند، افزود: اگر بانکی مخالفت نمود، متقاضی می توانند سپرده خود را در بانک دیگری سپرده کند.