مرور برچسب

خودپرداز ITM

تحول شعب با استفاده از عابربانک‌های تعاملی (ITM) شدنی است؟

به طور سنتی، عابربانک‌ها عمدتاً به عنوان ابزار توزیع پول نقد عمل می‌کنند. اما در سال‌های اخیر با ظهور راه‌حل‌هایی مانند دستگاه عابربانک تعاملی (ITM) که می‌تواند ابزارها و خدمات بانکی بیشتری را به مشتری ارائه دهد، نقش این دستگاه‌ها در حال…