مرور برچسب

درآمد بانکی

اختلال در جریان درآمدی بانک‌ها

در ماه‌های اخیر شورای پول و اعتبار دستورالعمل‌‌هایی برای امهال مطالبات بانکی صادر کرد. بر این اساس چنانچه واحد تولیدی از دستورالعمل و قواعد ذکر شده پیروی می‌کرد می‌توانست بدهی خود را یک بار و برای مدت ۵ سال امهال کند.