مرور برچسب

دلار

بازگشت به برجام نرخ دلار را چقدر کاهش می‌دهد؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر برجام اتفاق بیفتد و خبر مثبتی بشنویم، من فکر می‌کنم دلار تا ۲۰، ۲۱ هزار تومان به طور موقت کاهش پیدا می‌کند در کل من فکر می‌کنم با این فرمان و حفظ شرایط موجود، تا پایان سال به ۳۰ هزار…