مرور برچسب

رهبری زنان

مطالعه‌ای جدید درباره قدرت رهبری زنان

به‌ لحاظ تاریخی، بحث‌هایی درباره عملکرد زنان در رهبری وجود داشته است. همان‌قدر که ممکن است وجود آن بحث‌ها ناامید کننده باشد، اما در عین حال موجب سرعت بخشیدن به پژوهش‌هایی شده که نقش مؤثر زنان را در رهبری تقویت کرده است.