مرور برچسب

ریاست بانک مرکزی

بررسی سوابق گزینه اصلی ریاست بانک مرکزی/صالح آبادی کیست؟

مروری بر سوابق اجرایی و علمی علی صالح آبادی نشان می دهد ۱۷ سال تجربه مدیریت ارشد بازار پول و سرمایـه و رویکرد توسعه ای وی، شاید مهمترین دلیلی است که وی را مناسب ترین گزینه برای ریاست کل بانک مرکزی مطرح کرده است.