مرور برچسب

ریال دیجیتال

امکان پرداخت با ریال دیجیتال در کسب و کارهای اینترنتی داخلی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از همکاری بانک مرکزی به منظور ارائه خدمات پرداخت بانکی به کسب و کارهای اینترنتی داخلی به شکل فراهم کردن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال خبر داد.

فاز پیش آزمایشی ریال دیجیتال پایان یافت

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: به‌زودی دامنه کاربری افزایش خواهد یافت و توسعه ریال دیجیتال در نظام پرداخت کشور را دنبال می‌کنیم، اما عجله‌ای در اجرای آن نداریم.

مرحله دوم آزمایشی ریال دیجیتال با منابع بیشتر اجرا می‌شود

معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مرحله اول آزمایشی ریال دیجیتال در کشور در حد محدود اجرا شد، گفت: مرحله دوم آزمایشی ریال دیجیتال با منابع بیشتر در کشور اجرا می‌شود.

قابلیت گسترده ریال دیجیتال برای انعقاد قراردادهای هوشمند

عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال امکان ایجاد زیست‌بوم خود را داراست، تاکید کرد که ریال دیجیتال برای انعقاد قراردادهای هوشمند قابلیت گسترده دارد.